Головна » Каталог товарів » Хімічна сировина та реактиви » Державні стандартні зразки (ДСЗ У) » Державні стандартні зразки — органічних речовин (органіка)

Державні стандартні зразки — органічних речовин (органіка)

80,00 грн.

Опис

  Термін зберігання 2 роки

Місткість фасовки 6 см3

         
Індекс Склад ДСЗ Розчинник
пп та метод аналізу речовина концентрація  
             
          мг/см3  
1 ДСЗУ 022.22-96* ІК-спектроскопія     нафтопродукти 50,0 CCL4
        ( 37,5% гексадекану    
        37,5% ізооктану, 25% бензолу)    
2 ДСЗУ 022.24-96*, фотометрія     метанол 1,00 вода
3 ДСЗУ 022.31-96*, фотометрія     ацетон ** 1,00 вода
4 ДСЗУ 022.92-98*, фотометрія     бензол 1,00 оцтова кислота
5 ДСЗУ 022.25-96*, фотометрія     діхлоретан 1,00 вода
6 ДСЗУ 022.25-96*, ГЖХ     діхлоретан 1,00 метанол
7 ДСЗУ 022.35-96*, фотометрія     фурфурол 1,00 вода
8 ДСЗУ 022.94-98*, фотометрія     нітробензол 1,00 вода
9 ДСЗУ 022.91-98*, фотометрія     анілін 1,00 вода
10 ДСЗУ 022.26-96*, фотометрія     нафталін 1,00 етанол
11 ДСЗУ 022.34-96*, фотометрія     циклогексанол 1,00 вода
12 ДСЗУ 022.70-96*, фотометрія     циклогексанон 1,00 вода
13 ДСЗУ 022.95-98*, фотометрія     етиленгліколь 4,00 вода
14 ДСЗУ 022.93-98*, фотометрія     діетиламін 2,00 (амінного азоту) вода
15 ДСЗУ 022.32-96*, фотометрія     капролактам 1,00 вода
16 ДСЗУ 022.23-96*, фотометрія     етаноламін  2,00 (амінного азоту) вода
17 ДСЗУ 022.97-98*, фотометрія     формальдегід 1,00 вода
18 ДСЗУ 022.98-98*, фотометрія     сірковуглець 1,00 етанол
19 ДСЗУ 022.96-98*,фотометрія     фенол 1,00 етанол
20 ДСЗУ 022.96-98*, ГЖХ     фенол 1,00 метанол
21 ДСЗУ 022.33-96*, фотометрія     стирол (повітря) 1,00 оцтова кислота
22 ДСЗУ 022.33-96*, фотометрія     стирол (вода) 1,00 етанол
23 ДСЗУ 022.36-96*, ГЖХ     CCl4 1,00 метанол
24 ДСЗУ 162.6-01*, ГЖХ     хлороформ 1,00 метанол
25 ДСЗУ 162.1-01*, ГЖХ     этанол 1,00 вода
26 ДСЗУ 162.2-01*, ГЖХ     н-бутанол 1,00 бензол
27 ДСЗУ 162.3-01*, ГЖХ     н-пропанол 1,00 бензол
28 ДСЗУ 162.4-01*, ГЖХ     ізо-пропанол 1,00 бензол
29 ДСЗУ 162.5-01*, фотометрія     толуол** 1,00 оцтова кислота
30 ДСЗУ 162.5-01*, ГЖХ     толуол** 1,00 метанол
31 ДСЗУ 022.133-02     2-хлорфенол 1,00 етанол
32 ДСЗУ 022.134-02     3-хлорфенол 1,00 етанол
33 ДСЗУ 022.135-02     4-хлорфенол 1,00 етанол
34 ДСЗУ 022.136-02     2,4-діхлорфенол 1,00 етанол
35 ДСЗУ 022.137-02     2,4,6-трихлорфенол 1,00 етанол
36 ДСЗУ 022.138-02     пентахлорфенол 1,00 етанол
37 ДСЗУ 022.163-07     н-аміловий спирт 99,6% 2,5 мл
38 ДСЗУ 022.164-07     н-гексиловий спирт 99,5% 2,5 мл
39 ДСЗУ 022.165-07     октиловий спирт 99,6% 2,5 мл
40 ДСЗУ 162.41-03     орто-крезол 1,00 метанол
41 ДСЗУ 162.42-03     мета-крезол 1,00 метанол
42 ДСЗУ 162.43-03     пара-крезол 1,00 метанол
43 ДСЗУ 162.45-03     орто-ксилол 1,00 метанол
44 ДСЗУ 162.46-03     пара-ксилол 1,00 метанол
45 ДСЗУ 162.44-03   ГЖХ епіхлоргідрин 1,00 гексан
46 СЗП 1-2016     епіхлоргідрин 99,5%  
             
47 СЗП 80-2017     нафтопродукти 5,00 гексан
        контрольна суміш    
        вуглеводнів    
        (ізооктан(37,5%)гексадекан(37,5%)    
        бензол(23%)антрацен(2%0)    
** – концентрація ацетону і толуолу не більше 10% * – ДСЗУ визнані міждержавними стандартними зразками (МСО), зареєстровані в міждержавному реєстрі засобів вимірювальної техніки, розділ стандартні зразки.
             
  Стандартні зразки карбонових кислот
             
Індекс Склад ДСЗУ об’єм,
пп стандартного зразка речовина Концентрація вага
             
          мг/см3  
1 СЗП 73-2015     мурашина кислота 99,7% 2,5 см3
2 СЗП 74-2015     пропіонова кислота 99,7% 2,5 см3
3 СЗП 61-2015     масляна кислота 99,9% 1 см3
4 СЗП 62-2015     валеріанова кислота 99,8% 1 см3
5 СЗП 63-2015     капронова кислота 99,9% 1 см3
6 СЗП 64-2015     енантова кислота 99,8% 1 см3
7 СЗП 65-2015     каприлова кислота 99,8% 1 см3
8 СЗП 66-2015     пеларгонова кислота 99,7% 1 см3
9 СЗП 67-2015     капринова кислота 99,8% 0,25 г
10 СЗП 68-2015     ундеканова кислота 99,8% 0,25 г
11 СЗП 69-2015     лауринова кислота 99,8% 0,25 г
12 СЗП 70-2015     тридеканова кислота 99,6% 0,25 г
13 СЗП 71-2015     міристинова кислота 99,7% 0,25 г
14 СЗП 72-2015     пентадеканова кислота 99,8% 0,25 г
15 СЗП 77-2015     стеаринова кислота 99,5% 0,25 г.
16 СЗП 75-2015     пальмітинова 99,5% 0,25 г