Пропонуємо купити лабораторне обладнання та лабораторні прилади в інтернет-магазині КОВАЛЕНТ (COVALENT)

Для здійснення лабораторних експериментів та досліджень необхідним є наявність якісного та точного лабораторного обладнання та приладів, котре в сукупності, становить усю техніку та інструменти необхідні для цього. Завдяки автоклавам, стерилізаторам, лабораторним вагам можна досягти стерильності, зменшити використовуваний час та фінанси на проведення досліджень та перевірки якості продукції. Лабораторні прилади є запорукою успіху для лабораторій та якісного розвитку науки загалом.

У інтернет-магазині КОВАЛЕНТ (COVALENT) ви можете знайти та купити сучасне лаборатоне обладнання, високої якості та відповідно підібрати те обладнання, що відповідає даним категоріям:

 • вимірювання акустики;
 • вимірювання вібрації;
 • визначення обертання;
 • аналіз води;
 • вагове обладнання (лабораторні ваги);
 • обладнання для водопідготовки;
 • обладнання для водопідготовки;
 • визначення вологості;
 • вимірювання електромагнітних полів;
 • обладнання для зернозаготівлі;
 • обладнання для контролю харчових продуктів;
 • метеорологічне обладнання;
 • оптичне обладнання та прилади;
 • прилади для освітлення та опромінювачі;
 • потенціометричне обладнання;
 • прилади для пробопідготовки;
 • визначення температури;
 • теплотехнічне обладнання;
 • час (хронометричне обладнання);
 • визначення швидкості повітря.

У категорії акустика ви зможете знайти лабораторні прилади, що відповідає за визначення рівня шуму, як у приміщеннях так і зовні (шумомір); кількості та частоти обертів окремих дисків, роторів (тахометри); рівень вібрації (віброметри).

Для здійснення аналізу води ви зможете скористатись рН-метрами, що допоможуть визначити рівень рН-середовища та середовище буферних розчинів; можете купити киснеміри (оксиметри), для визначення рівня кисню.

У категорії вагове обладнання ви знайдете та зможете купити лабораторні ваги (від електронних до ваг вологомірів). Використовуючи вологоміри можна визначити рівень вологості не лише повітря приміщення, а й у зерні та деревині.

Для того аби здійснювати контроль будь-якої продукції, доцільно використовувати аналізатори, мутовки та прилади Чижова. Також, ви можете знайти анемометр – для визначення швидкості руху газів, термометри, електропечі та витяжні шафи SNOL, мікроскопи тощо.

Завдяки цим приладам є можливість здійснювати підготовку проб, фільтрування, збереження та змішування реагентів. Усі зазначені прилади відповідають встановленим стандартам. Дане обладнання можна застосовувати у різних галузях, зокрема у медицині – для визначення форменних елементів крові, проведення діагностики, у сільському господарстві – для встановлення якості вирощуваної продукції, у метеорології – для встановлення сили вітрів, вологості повітря, зміни руху газів тощо.