Головна » Новини » Новини » Святкування 150-ї річниці періодичної системи елементів

Святкування 150-ї річниці періодичної системи елементів

У хімії періодична система елементів – це карта, яка відображає впорядковану систему всіх хімічних елементів, які складають наш всесвіт.

Хімічні елементи, які складають періодичну таблицю є будівельними матеріалами для води, рослин, мінералів і всього, що є в природі. Ці елементи створюють продукти та технології, які формують сучасне суспільство та створюють безліч потрібних засобів – питну чиситу воду, ефективні ліки та технології.

Організація Об’єднаних націй оголосила 2019 рік «Міжнародним роком періодичної таблиці хімічних елементів», з нагоди 150-річчя заснування першої періодичної таблиці і водночас, визначила важливу роль хімії, яку вона відіграє в просуванні розвитку та вирішенні глобальних проблем.

Академічні установи, хімічні товариства та промисловості будуть святкувати цю подію протягом 2019 року. Однак, не слід бути хіміком чи вченим, щоб зрозуміти основи використання цієї таблиці.

Чому була розроблена періодична таблиця?

У 1869 році хімік Менделєєв хотів дізнатися, чи існує закономірність хімічних властивостей елементів, які він знав. Він розміщував один за одним елементи, перерахувавши їх за збільшенням атомного номера і розташуванням у діаграмі – створивши першу періодичну таблицю. Цей структурований порядок допоміг вченим виявити подібності та відмінності між елементами, з метою передбачити та проводити хімічні реакції.

Дана таблиця Менделєєва включала лише 63 елементи, однак він очікував, що інші вчені одного дня знайдуть й інші елементи. Тому, він залишив простір у таблиці для додатків. Сьогодні 118 хімічних елементів включені в матеріали досліджень, складають всі відомі об’єкти у Всесвіті. Залізо (Fe) є найпоширенішим з елементів, що формує Землю, тоді як кисень (О) є найпоширенішим елементом в земній корі.

Як елементи організовані в періодичній таблиці?

Елементи організовані в періодичній таблиці в горизонтальних рядах шляхом збільшення атомного номера. Атомний номер розташований у верхньому лівому кутку вказує на кількість протонів в ядрі атома. Під елементом символу є атомна маса, яка є середньою вагою протонів та нейтронів в атомі. Оскільки, атоми природно зустрічаються з різним числом нейтронів, відомих як ізотопів, атомна маса є середнім значенням всіх ваг ізотопів для даного атома.

Які періоди?

Горизонтальні рядки в періодичній таблиці називаються «періодами». Періодична таблиця містить сім періодів, однак виділяють й дев’ять періодів, якщо врахувати ряди з лантанідами та актинідами. У кожному періоді число атомних елементів збільшується зліва направо.

Всі елементи в одному й тому ж періоді мають однакову кількість електронних оболонок, але мають різну кількість електронів та протонів. Якщо вам відома кількість електронів хімічного елементу, то можна виявити валентність елемента, тобто здатність атома або групи атомів утворювати хімічні зв’язки з іншими атомами. Це важливий аспект розрахунку хімічних формул для студентів та хіміків.

Що таке групи?

Групи являють собою угрупування елементів, які містяться в дев’яти з вісімнадцяти стовпців періодичної таблиці. Ці елементи мають спільні властивості, зокрема електронні конфігурації. Наприклад, елементи, які мають подібні властивості до натрію (Na), включені в одну і ту ж групу представлені літієм (Li) та калієм (K).

Як додати елемент до таблиці?

Міжнародний союз прикладної хімії підтримує періодичну таблицю, а також встановлює критерії для нових доповнень. Даний союз оновив таблицю у 2016 році, додавши чотири нові елементи – Ніхоніум, Московіум, Тенесіне, Оганесон.

Як читати та інтерпретувати періодичну таблицю?

Періодична таблиця хімічних елементів допомагає класифікувати елементи за властивостями та подібностями. Один із способів такого групування є поділ елементів на три групи – метали, неметали та металоїди. Саме більшість таких елментів розглядаються як метали. Вони мають подібні характеристики: тверді, блискучі, гарні електропровідники та ковкі.

Неметали мають властивості, які є протилежними до металів – вони крихкі, не гнучкі та не сильні провідники тепла та енегрії. Деякі з неметалів є рідинами, а деякі – газами.

Металоїди або ж напівметали є перехресними між металами та неметалами. Дані елементи володіють властивостями провідності, що робить їх корисними в промисловості напівпровідникових та комп’ютерних систем.

Періодична таблиця може допомогти нам краще з’ясувати хімічні елементи та їх взаємозв’язок один з одним, а саме їх реагування між собою, і як ці комбінації можуть сформувати продукти, матеріали та технології, що є у нашому житті.