Головна » Новини » Статті » Несумісні хімічні речовини і реактиви

Несумісні хімічні речовини і реактиви

Перелік хімічних речовин які вступають в активну реакцію

У цьому переліку представлені найчастіше використовувані лабораторні хімікати та їх несумісність з іншими хімічними речовинами. Цей список було взято з видання “Небезпеки у хімічній лабораторії, 4-е видання, Bretherick / Під ред. [1986];”.

Хімреактив Не сумісність з
Оцтова кислота Хромова кислота, азотна кислота, пероксиди, перманганати
Оцтовий ангідрид Сполуки, що містять гідроксильні групи, етиленгліколь, хлорна кислота
Ацетон Суміші концентрованої азотної та сірчаної кислоти, пероксид водню
Ацетилен Бром, хлор, мідь, фтор, ртуть, срібло
Амоній азотнокислий (аміачна селітра) Кислоти, хлорати, горючі рідини, нітрати, порошкові метали, сірка, дрібнодисперсні органічні або горючі матеріали
Анілін Пероксид водню, азотна кислота
Оксид кальцію Вода
Вуглець, активований Гіпохлорит кальцію, інші окислювачі
Хлорати Кислоти, амонієві солі, металеві порошки, сірка, дрібнодисперсні органічні або горючі матеріали
Хромова кислота Оцтова кислота, камфора, гліцерин, нафталін, скипидар, інші горючі рідини
Хлор Ацетилен, аміак, бензол, бутадієн, бутан та інші нафтові гази, водень, карбід натрію, скипідар, дрібнодисперсні метали
Мідь Ацетилен, пероксид водню
Гідразин Пероксид водню, азотна кислота, інші окислювачі
Вуглеводні Бром, хлор, хромова кислота, фтор, пероксиди
Гідроціанова кислота Луги, азотна кислота
Фтористоводнева кислота, безводна Аміак (водний або безводний)
Пероксид водню Анілін, хром, горючі матеріали, мідь, залізо, більшість металів і їх солі, нітрометан, будь-яка горюча рідина
Сірководень Димляча азотна кислота, окислюючі гази
Йод Ацетилен, аміак (водний або безводний)
Ртуть Ацетилен, аміак, фульмінова кислота
Азотна кислота концентрована Оцтова кислота, ацетон, спирти, анілін, хромова кислота, горючий газ, горючі рідини, гідроціанова кислота, сульфід водню, суміші нітратні
Нітропарафіни Аміни, неорганічні основи
Щавлева кислота Ртуть, срібло
Кисень Легкозаймисті рідини, тверді речовини або гази, олії, водень, масла
Хлорна кислота Оцтовий ангідрид, спирти, вісмут і його сплави, олії, масла, папір, дерево
Пероксиди органічні Кислоти (органічні або мінеральні)
Фосфор (білий) Повітря, кисень
Хлорат калію Кислоти (що також відносяться до хлоратів)
Перхлорат калію Кислоти (що також відносяться до хлорної кислоти)
Перманганат калію Бензальдегід, етиленгліколь, гліцерин, сірчана кислота
Срібло Ацетилен, амонієві сполуки, фульмінова кислота, оксалева кислота, винна кислота,
Натрій Вуглекислий газ, чотирихлористий вуглець та інші хлоровані сполуки, вода
Нітрит натрію Нітрат амонію та інші солі амонію
Пероксид натрію Будь-які речовини що окислюються (наприклад, оцтовий ангідрид, бензальдегід, дисульфід вуглецю, етанол, етилацетат, етиленгліколь, фурфурол, льодяна оцтова кислота, метанол, метилацетат)
Сірчана кислота Хлорати, перхлорати, перманганати