Головна » Новини » Новини » Зелена хімія

Зелена хімія

Зелена хімія

Зелена хімія, яка зветься також стійкою хімією ставить перед собою проблеми забруднення та шляхи його запобігання або зменшення. Ця галузь прагне підвищити ефективність продуктивності хімічних продуктів за допомогою модифікації способів виробництва та використання хімічних речовин.

Початок її діяльності припадає на 1991 рік, коли Американське агентство з охорони навколишнього середовища запровадило Програму досліджень запобіганню забруднення альтернативними технологіями синтетичними шляхами під егідою Закону про запобігання забруднення 1990 року. Дана програма представила радикальний відхід від попередніх ініціатив, поставивши за мету, перш за все скоротити та ліквідувати виробництва шкідливих та небезпечних речовин, на відміну від управління цими речовинами після їх виготовлення та виходу за межі виробництва. Пізніше, дана галузь розширила свою діяльність, сприявши розробці чистих розчинників та безпечних хімікатів. Тож, її назва була офіційно прийнята у 1996 році.

Крім цього, метою Закону про запобігання забруднення 1990 року було скоротити кількість підприємств, які здатні виробляти хімікати та реактиви, що завдають значної шкоди навколишньому середовищу. Американський хімік Пол Анастас який вважається одним із засновників цієї хімії, стверджував, що одним із способів запобігти забрудненню є покращення синтезу хімічних речовин.

12 принципів Зеленої хімії

Ці принципи були сформульовані та затверджені двома американськими хіміками Полом Анастасом та Джоном Уорнером у 1998 році. Положення цих принципів представлені нижче:

 • Запобігайте відходам, де тільки можливо.
 • Сприяти розвитку «атомної економіки» (що означає максимізувати ефективність виробництва, щоб дало змогу, при створенні кінцевого продукту, виробленню меншої кількості шкідливих речовин).
 • Синтезувати менш небезпечні хімічні речовини.
 • Розробляти безпечні, не шкідливі речовини.
 • В хімічних процесах використовувати безпечні розчинники та допоміжні речовини.
 • Розробити енергозберігаючі хіміко-технологічні процеси.
 • Використовувати поновлювальні джерела сировини.
 • Уникнути або ж зменшити виробництво похідних речовин.
 • Використовуйте каталізатори, оскільки більшість із них менше потребують матеріалів для виробництва.
 • Диверсифікація шкідливих речовин, які розбиваються на нешкідливі продукти після їх використання.
 • Сприяти проведенню аналізу, перш ніж виробляти небезпечні речовини.
 • Сприяти розвитку безпечної хімії (використання безпечних форм речовин), щоб запобігти виникненню отруєння.

Атомна економіка

Із цих принципів, «атомна економіка» була запропонована американським хіміком Баррі Тростом у 1973 році та стала основною концепцією серед усіх дослідників даної галузі хімії. За основному мету атомна економіка ставила подолати обмеження традиційної «дохідності», кількості кінцевої продукції, що застосовувалась при розрахунку ефективності реакцій. Наприклад, для розрахунку врожаю, хіміки розглядали ефективність та суму лиш основного хімічного продукту, що вони вибирали («цільові молекули»), а не побічні речовини, що можуть нести в своєму складі небезпечні речовини. Атомна економіка враховує усі компоненти та реагенти реакцій, тим самим забезпечивши надійний показник того, чи утворюються в процесі реакції небезпечні речовини, тобто забруднювачі. Зелена хімія доказала, що зменшити кількість забруднення можливо при використанні атомної економіки, в основі якої покладені такі процеси, як гідрогенізація, метатезис та циклоприєднання.

На нашому сайті представлена лінійка деззасобів та дезінфектантів, в виробництві котрих застосовуються принципи “зеленої хімії”, а самі субстанції є не шкідливими для оточуючих, ефективними в застосуванні та мають кортокий час розпаду.